Huisregels Maasillo

 • De entree van de Maassilo sluit tegenwoordig standaard om 02 uur ‘s nachts.
 • Minimale leeftijd 18 jaar; legitimatie is verplicht wanneer het beveiligingspersoneel daar om vraagt.
 • Aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.
 • Er geldt een visitatieplicht (ook voor tasjes).
 • We houden ons het recht voor groepen groter dan 3 te weigeren.
 • Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt toegang geweigerd.
 • Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen. Ter voorkoming van zwerfafval buiten is het ook niet toegestaan met drank of etenswaren naar buiten te gaan.
 • Maassilo / Now&Wow Club en organisaties die feesten in Maassilo en Now&Wow Club geven, conformeren zich aan het lokale beleid van de Politie Rotterdam. Dit is ‘zero tolerance’. Onder toezicht van de politie worden naast drugs, wapens, vloeibare stoffen, deodorant, schrijfwaren (stiften, pennen, fineliners, potloden etc.), voedselwaren, parfum, spuitbussen, stickers, tape etc. ingenomen en weggegooid. Wees verstandig en neem dit soort middelen niet mee.
 • Maassilo / Now&Wow Club behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Maassilo / Now&Wow Club is een eventlocatie die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoeker. Kleding moet passen binnen de gelijkgestemdheid die de locatie nastreeft. Geen petjes, bivakmutsen of andere gezichtsbedekking, geen opzichtige gouden of zilveren kettingen, truien en/ of sweaters van stripfiguren, trainingspakken en t-shirts voorzien van voetbal logo en/of club en sportschoenen en opzichtige brillen van onder andere het merk Cartier.

⚠️ Wat betreft de dresscode kun je je kleden in je soca/dancehall-stijl. Sneakers en petten zijn toegestaan op SVD.

House Rules Maasillo

 • The entrance to the Maassilo now closes at 02:00am.
 • Minimum age is 18 years; identification is required when requested by security personnel.
 • Instructions from security staff must be strictly followed.
 • An inspection/search obligation applies (also for bags).
 • We reserve the right to refuse groups larger than 3.
 • A relaxed attitude and behavior is a basic condition. In case of aggression in tone or attitude, access will be refused.
 • It is not allowed to bring in drinks or food from outside. To prevent litter outside, it is also not allowed to go outside with drinks or food.
 • Maassilo / Now&Wow Club and organizations that organize parties in Maassilo and Now&Wow Club are due to comply with the local policy of the Rotterdam Police. This is zero tolerance. Under the supervision of the police, in addition to drugs, weapons, liquid substances, deodorant, stationery (markers, pens, fineliners, pencils, etc.), food, perfume, spray cans, stickers, tape, etc., are taken and thrown away. Be sensible and don’t take these kinds of things with you.
 • Maassilo / Now&Wow Club expressly reserves the right to refuse access on the grounds of inappropriate clothing. Maassilo / Now&Wow Club is an event location that focuses on the young, trendy and fashion-conscious visitor. Clothing must fit within the like-mindedness that the location strives for. No caps, balaclavas or other face coverings, no flashy gold or silver chains, sweaters and/or sweaters of cartoon characters, tracksuits and t-shirts with a football logo and/or club and sports shoes and flashy glasses from, among others, the Cartier brand.

⚠️ As for dress code you can dress in your soca/dancehall style. Sneakers and caps are allowed on SVD.